•  
  •  
 

Original Article

Review Article

PDF

Clinical Effectiveness of Using Clear Aligners in Orthodontic Treatment
Chih-Ling Lin, Yi-Chin Wang, Yuh-Jia Hsieh, Yun-Fang Chen, and Yu-Chih Wang

Case Reports

PDF

Non-surgical Correction of Craniofacial Microsomia with Occlusal Plane Canting
Tzu-Pin Su, Huei-Mei Tsai, Chia-Yi Pan, Yuen-Yung Tsang, and Yu-Ling Cheng