•  
  •  
 

Original Articles

PDF

The Prevalence and Patterns of Tooth Agenesis Among Bilateral Cleft Lip and Palate Patients - A Retrospective Study
Li-Tyng Sun, Te-Ju Wu, Yu-Jen Chang, Jui-Pin Lai, Faye Huang, Wen-Ching Tsai, Tzu-Ying Chen, Kai-Shin Lee, and Shiu-Shiung Lin

Review Article

PDF

Application of Digital Models in Orthodontic and Maxillofacial Surgery – A Literature Review
Yu-Jen Hsu, Kang-Yee Wang, Hung-Cheng Chiu, Emily Yi-Min Liu, and Yun-Yun Wu

Case Reports

PDF

Class III Anterior Openbite with Impacted Tooth
Wei-Chung Chen, Man-Ching Cheng, Ming-Hsien Lan, Hue-Jen Tsai, Eddie Hsiang-Hua Lai, and Chung-Chen Jane Yao

PDF

Knowing the Traps of Primary Failure of Eruption (PFE) — A Case Report with Serial Panoramic Radiographs and Cone Beam Computerized Tomographic (CBCT) Imaging
Heng-Ming Mark Chang, Kai-Lung Wang, Daniel Yong-Kie Wong, Chia-Tze Kao, Shun-Chu Hsieh, Chih-Chen Chou, Yung Chen, and Kwok-Hing Ho