Most Recent Additions*

PDF

Angle Class I Malocclusion with Anterior Open Bite Treated with Non-extraction Therapy
Wei Li Yin, Hsin-Yi Lo, Liang-Ru Chen, Ming-Lun Hong, and Kwong-Wa Li

PDF

Comparison of Shear Bond Strengths and Fiction Forces Among Various Self-ligating Ceramic Brackets
Chia-Lin Wu, Chen-Jung Chang, Tzer-Min Lee, Jen-Bang Lo, and Jia-Kuang Liu

PDF

Non-surgical Correction of Craniofacial Microsomia with Occlusal Plane Canting
Tzu-Pin Su, Huei-Mei Tsai, Chia-Yi Pan, Yuen-Yung Tsang, and Yu-Ling Cheng

PDF

Clinical Effectiveness of Using Clear Aligners in Orthodontic Treatment
Chih-Ling Lin, Yi-Chin Wang, Yuh-Jia Hsieh, Yun-Fang Chen, and Yu-Chih Wang

PDF

The Orthodontic Treatment of Bilateral Impacted Maxillary Canines - A Case Report
Yu-Hsuan Chang-Chien, Li-Tyng Sun, Te-Ju Wu, Chia-Ling Tsai, Wei-Yung Hsu, and Shiu-Shiung Lin

PDF

Non-surgical Treatment for a Patient with Angle Class II Division 2 Malocclusion with Severe Deep Bite: A Case Report
Yuan-Jung Wang, Jia-Iin Chang, Aaron Yu-Jen Wu, Ren-Jye Chen, Shiu-Shiung Lin, and Te-Ju Wu

PDF

Molar Distalization by Temporary Anchorage Devices (TAD s) – A Review Article
Jun Ming Tan, Yi-Min Liu, Hung-Cheng Chiu, and Yi-Jane Chen

PDF

The Use of Oral Appliances for Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (OSAHS )
You-Ning Gao, Jenny Zwei-Chieng Chang, Ming-Hsien Lan, Wen-Chung Chang, and Yuan-Yi Tung

*Updated as of 05/12/21.